Twee Trajecten

Gebaseerd op onze ervaring van de laatste jaren, 
Gebaseerd op die acties waar de familiebedrijven vandaag te weinig tijd, moed of kennis van hebben, 
Gebaseerd op waar wij het best in zijn,

Werkten we twee trajecten uit. 

Plan een eerste babbel in

Zoom
Traject 1: Zoom

Wij zijn ervan overtuigd dat een foto trekken van de huidige situatie niet voldoende zegt. Een foto is een moment opname, en om verschillende redenen kan dat een verkeerd beeld geven. 

Ons ZOOM traject is bedoeld om in te zoomen op jouw familie en jouw familiebedrijf. 
 

Aan de hand van enkele intakegesprekken gaan we op zoek naar jullie gedeelde waarden en zoeken we experts op maat. In het ZOOM traject sturen we jou en je broer/zus/familielid naar experts die bij je passen voor een eerste professionele screening, een gesprek met jou en je partner/gezin, enkele horizon-loopbaangesprekken, een analyse van jouw startkapitaal en een eerste inzicht in jouw professionele rol/kijk op het familiebedrijf. 

Aan het eind van deze fase zijn de scenario's die bij een nieuwe fase van een familiebedrijf voorliggen, al veel helderder. Onze samenvattende nota geeft je per familielid een mooi zicht op wie welke sterktes heeft en welke toekomstdromen concreter kunnen gemaakt worden. 

De doorlooptijd voor dit traject bedraagt gemiddeld 6 maand. De kostprijs is onderandere afhankelijk van het aantal familieleden die interesse hebben in een toekomst in het bedrijf. Voor een gratis offerte op maat, neem gerust contact met ons op!  info@atlasandarrows.be 

Power
Traject 2: Power

Het POWER traject komt logischerwijs na een ZOOM traject, heeft opnieuw een duidelijke start en eind-datum, en is bedoeld om de overgang van de huidige situatie naar de volgende situatie te begeleiden. 

Aan de hand van maandelijkse opvolgvergaderingen, bekijken we de overdracht van handelingen/verantwoordelijkheden.

Daarnaast begeleiden we de nestverlaters in het klaarmaken van hun nieuwe uitdaging en de overnemers in het meer grip krijgen op het familiebedrijf. 

Aan het eind van deze fase heb je een familiecharter in handen, waarin afspraken gemaakt worden over onderandere verloning, visie, exits, .... en 

De doorlooptijd voor dit traject bedraagt gemiddeld 8 maand. De kostprijs is onderandere afhankelijk van het aantal scenario's die voorliggen. Neemt de volgende generatie samen het bedrijf over? Gaat iemand voor een exit? Neemt niemand het bedrijf over?

Voor een gratis offerte op maat, neem gerust contact met ons op!  info@atlasandarrows.be