Diensten

Familiecharter

Vanuit ons ervaring weten we dat een familiecharter een vaak gevraagde en goede oplossing is voor vraagstukken die je in een familiebedrijf kan en zal tegenkomen. Het is best om hiermee te starten wanneer er nog geen of weinig hindernissen of discussies zijn.  Afspraken over het diplomaniveau en verloningsniveau van de opvolgers, doe je best niet als ze al aan je deur staan kloppen om te werken. Een familiecharter is maatwerk, en het proces ernaartoe is even belangrijk als het resultaat. Er zijn een aantal zaken die standaard worden opgenomen in een familiecharter, en het praten hierover zijn vaak zeer interessante en leuke momenten. 

Interview

Een interview is een vraaggesprek tussen Atlas and Arrows en een sleutelfiguur van je bedrijf.  Wij gebruiken deze methode om informatie te vergaren over belangrijke aspecten van het familiebedrijf. Een interview is voor ons belangrijk omdat we op die manier een persoonlijke relatie kunnen opbouwen met de geïnterviewde, waardoor we vertrouwen winnen en draagvlak kunnen creëren. Een interview is geen vrijblijvend gesprek. We houden ons eraan om tijdens het gesprek te polsen naar de sterktes van het bedrijf en de toekomstvisie van de geïnterviewde.  

Tevredenheidsmeting

Aan de hand van 60 vragen die we online ter beschikking stellen, polsen we naar de tevredenheid van de medewerkers. Zowel de algemene tevredenheid, als specifieke tevredenheid: arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsorganisatie, zijn deel van de meting. Door ook enkele 'cultuur'vragen te stellen, hebben we zicht op hoe de sfeer en cultuur van het bedrijf is en wat we kunnen doen om dit te veranderen naar de gewenste cultuur. Ondertussen hebben we al een mooie benchmark in handen, waardoor we jouw familiebedrijf kunnen schetsen tov andere, gelijkaardige familiebedrijven. Meestal wordt een tevredenheidsmeting aan het begin van het traject gedaan (om de juiste actiepunten te formuleren), én aan het einde (om na te gaan of de gedane inspanningen wel degelijk hebben opgebracht). 

Tijdsbestedingsmeting

Door aan de medewerkers te vragen waar hun 100% tijdsbesteding naartoe gaat, hebben we snel een zicht op waar in je bedrijf de tijd naartoe gaat. Zonder kwalitatieve conclusies te trekken, kunnen we kwantitatief aantonen waar veel, te veel, weinig of te weinig tijd naar toe gaat, of waar zaken door teveel of teweinig mensen worden opgenomen. Het geeft ons ook een basis om advies te geven over de groeirichting en de mogelijkheden naar optimalisatie, automatisatie en digitalisatie. Een uitgebreide benchmark kan ons doen vergelijken met andere familiebedrijven die gelijkaardig zijn in product of diensten.  

Strategische oefening

In het begin van onze samenwerking zullen we een strategische oefening voorstellen. We gebruiken hiervoor de Business Model Canvas, een gekende techniek hiervoor. Door samen na te denken over je belangrijke partners, je kernactiviteiten, je mensen en middelen, je specifieke waardepropositie, je klantensegment en verkoopskanalen, je inkomstenstromen en kostenposten, krijgen we een duidelijk beeld over wat je voor ogen hebt, en denken we samen mee over groeirichtingen en ondersteuning. Doordat de oefening gebeurt met iedereen, heb je meteen een draagvlak bij je medewerkers / partners. 

Barometergesprek

Barometergesprekken zijn 1 op 1 gesprekken met je medewerkers die je in staat stellen om met een handige template te praten over hun resultaten/functioneren, hun bijdrage tot de waarden van je bedrijf en hun individuele talenten. Al vroeg in het traject organiseren we deze trajecten, we geven de medewerkers de kans om te bewijzen wat ze kunnen en hoe ze hun werking binnen het bedrijf zien evolueren. Ze gaan uit van een intrinsieke betrokkenheid bij het familiebedrijf.