Organisatorische verlamming. Wat kan je doen?

vr 5 jul 2019
Wat te doen bij een conflict dat verlamt?

Conflicten waren een dagelijks deel van mijn werkdag als korpschef bij de lokale politie. De term conflict klinkt negatief maar heeft ook een positieve kant. Wie conflicten omarmt en tot een oplossing komt krijgt er een pak levenswijsheid bij. Bovendien ben je meteen ook heel wat frustratie kwijt. Een conflict is pas alarmerend wanneer het leidt tot verlamming. Bij mensen is dit zo, maar ook in organisaties.

Een succesvolle organisatie is vergelijkbaar met een lichaam in topvorm. Het hart/management pompt zuurstofrijk bloed tot in elke vezel. Een organisme in balans levert topprestaties. Dit alles bovendien met een natuurlijke vanzelfsprekendheid.

En toch, zelfs het beste bedrijf, team of bestuur zag ik vroeg of laat geconfronteerd worden met blessureleed. Vaak had dit te maken met gestoorde interpersoonlijke verhoudingen binnen of tussen teams. Meestal was de pijn van voorbijgaande aard en werd ze probleemloos geremedieerd met organisatorische zelfhulp. Soms was de pijn hardnekkig en traden verlammingsverschijnselen op. En dan kon het snel gaan. Die verlamming tastte vrij snel de effectiviteit en efficiëntie van de hele organisatie aan.

Hoe pak je dit nu aan? Mijn advies in enkele stappen.

  1. Breng de problemen in kaart. Detectie lijkt op het eerste zicht eenvoudig. Dat is het evenwel vaak niet. Het zichtbare deel van spanningen verbergt quasi altijd dieperliggende oorzaken. Laten het nu net die zaken zijn die je moet bovenspitten om een duurzame oplossing te vinden. In deze fase is deskundige begeleiding bijzonder nuttig. Dit komt bovendien minder bedreigend over dan hiërarchisch gestuurde analyse. De werkgever krijgt snel een onpartijdig en genuanceerd beeld van de problemen en de onderliggende oorzaken.

  2. Durf het probleem ten gronde aan te pakken. Een goede probleemanalyse legt heel duidelijk bloot welke aanpak de grootste kans op succes biedt. De mogelijkheden zijn van case tot case ook zo verschillend. In heel wat gevallen is de organisatie perfect in staat om zelf het probleem te tackelen.

  3. Roep hulp in om jezelf niet te verbranden. Bij complexe dossiers is dit niet zo eenvoudig. Bovendien ben je als betrokken partij, of als direct leidinggevende om verschillende redenen niet de juiste persoon om je in eender welk conflict te mengen. Een conflictbemiddelaar is getraind om zich voor alle partijen in te zetten. Via een gestructureerd traject brengt hij/zij de bekommernissen van alle partijen in kaart. Dit laat de bemiddelaar toe tot een brede waaier aan mogelijke oplossingen te komen. In overleg worden dan die wegen gekozen die zowel de organisatie als de teams/medewerkers uit de verlamming halen.

  4. Kort op de bal voor een duurzaam resultaat. Ervaring leert dat bedrijven en besturen snel hun slagkracht herwinnen door kort op de bal te spelen. De bemiddelingsaanpak staat bovendien garant voor gedragen en duurzame oplossingen.

Het beheersen van een conflict zit hem in een mix van verschillende vaardigheden en attitudes. Een goede conflictbegeleiding en -bemiddeling zal je op lange termijn veel “win” garanderen. Kan ik je hierbij helpen? Laat gerust iets weten.

Eddy 

#conflict #conflictmanagement #doorbraak #managementconsulting #atlasandarrows